rebel_virtual_fb_banner.jpg

​本地線上越野跑 -「我哋真係好撚鍾意行山」

順境中,我哋昂首闊步 ;逆境中,我哋仍自強不息。

​呢一年,面對種種挑戰,我哋未言放棄,一步接一步咁走過咗一大半。

疫情下雖然未能並肩同行,就讓我哋打破時空局限,踏過彼此足跡,跨越一座又一座嘅高峰,為迎接充滿希望嘅新一年,我哋繼續迎難而上,逆走而行!

三個月;

三條路徑;

三個目標;

等住你去話俾大家知,你有幾撚鍾意行山!

報名日期: 2020年10月21日上午6時至2020年11月4日下午11時59分

Trophy_Actual01.jpeg
Trophy_Actual02.jpeg

「組合式獎座」示意圖

參加者可選擇「自High組」或 「挑機組」

「自High組」玩法簡介(詳情請參閱「活動玩法」):

 1. 設個人組、二人組、三人組及四人組

 2. 三個月,每月一條指定山徑:11月衛奕信徑、12月麥理浩徑、1月港島徑

 3. 選擇每月目標里數: 25公里/50公里/75公里/100公里

 4. 目標里數可分多次行走每次距離和時間不限

 5. 二人組、三人組及四人組的目標里數由各組員攤分;

 6. 於指定限期內透上載紀錄,可參閱「如何上載紀錄」;

 7. 完成每月目標里數後,可獲得組合式獎座的不同部份參閱 「完賽紀念品」。

 8. 完成三個月的全部目標里數後,可獲得電子完成證書;

 

費用:

 • 個人組 - HKD 268

 • 二人組 - HKD 510 (平均每人 HKD 255)

 • 三人組 - HKD 723 (平均每人 HKD 241)

 • 四人組 - HKD 912 (平均每人 HKD 228)

每位參加者的費用包括:

 • 電子號碼布

 • Cam2 Sport 港幣50元購物現金券兩張

 • 完成可獲:

  • 整座「我哋真係好撚鍾意行山」組合式獎座

  • 電子完成證書

「挑機組」玩法簡介(詳情請參閱「活動玩法」):

 1. 設個人男子組及個人女子組

 2. 三個月,每月一條指定山徑:11月衛奕信徑、12月麥理浩徑、1月港島徑

 3. 累計 Effort Point (EP) 得出分數(距離1公里=1EP 及 攀升100米=1EP)

 4. ​每月有兩項挑戰:

  • 挑戰<一>:每月需完成指定山徑的所有路段,可分多次完成,每次距離和時間都不限;

  • 挑戰<二>完成每月挑戰<一>後,可繼續於該月指定山徑行山累計EP

 5. 於指定限期內上載紀錄,可參閱「如何上載紀錄」。

 6. 完成每月的挑戰<一>後,可獲得組合式獎座的不同部份參閱 「完賽紀念品

 7. 完成三個月的全部挑戰<一>後,可獲得電子完成證書;

 8. 累計三個月的總EP,角逐龍虎榜排名,可參閱「龍虎榜紀念」。

費用:

 • 個人男子組/女子組 - HKD 268

每位參加者的費用包括:

 • 電子號碼布

 • Cam2 Sport 港幣50元購物現金券兩張

 • 完成可獲:

  • 整座「我哋真係好撚鍾意行山」組合式獎座

  • 電子完成證書